HOE WERKT HET?

 

 

 

 Mijn eigen ervaring, kennis en deskundigheid: 

Tijdens het contact met de cliënt blijkt dat aansluiting erg gemakkelijk gaat vanuit mijn eigen ervaringen.
Als persoon bezit ik een goed observatievermogen, geduld en wilskracht. Ik ga uit van het  positieve en geef niet snel op. Ik ben geboeid door de manier waarop contact tussen mensen verloopt(of:niet loopt) en heb me hierin verdiept door het volgen van cursussen.

Daarnaast heb ik zelf  als cliënt ook ervaring opgedaan in de reguliere hulpverlening. Wat ik vooral heb gemist is dat er goed naar mij werd geluisterd. Ik voelde mij als mens vaak niet gezien en erkend in mijn kwaliteiten, terwijl dit belangrijke .aspecten zijn voor  herstel. Vandaar dat ik aan het herkennen en benoemen van die krachten veel aandacht besteed, In het werk met cliënten blijkt dat het bewust worden van krachten een grote bijdrage levert aan de mate van welbevinden en het succesvol werken aan doelen.

 Mijn vaardigheden op het gebied van geweldloze communicatie:

Contact heeft ook te maken met communiceren. In de basiscursus geweldloze communicatie heb ik een manier gevonden die goed werkt naar cliënten toe. Vanuit de basiscursus geweldloze communicatie, die ik heb gevolgd, komen een aantal elementen sterk naar voren in mijn werk:

– een zoekende houding:samen zoeken naar wat werkt
– de ander met respect bejegenen
– de ander in zijn eigen waarde laten

Als communicatie…. Liefst open overleg, dus alles kan op tafel en er zijn geen dubbele agenda’s

voor meer informatie over geweldloze communicatie : zie www.ncgc.nl   Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie.